Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

silence89
17:22
9659 14fd
buzzfeed

aklj4rtejklkjlsregjklsgdlkj (by @charlottegomez)

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viamauak mauak
silence89
17:21
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaherbatkowa herbatkowa
silence89
17:21
2877 792d 600
Tatry
Reposted frombarock barock viaherbatkowa herbatkowa
silence89
17:21
silence89
17:21
2679 967e
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viaherbatkowa herbatkowa
silence89
17:20
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaherbatkowa herbatkowa
silence89
17:20
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
silence89
17:20
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaherbatkowa herbatkowa
17:19
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viaIriss Iriss

July 19 2017

silence89
18:53
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacocaineblues cocaineblues
silence89
18:00
18:00
silence89
14:13
5622 e198
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
silence89
14:12
1201 6f83 600
Reposted fromparkaboy parkaboy viamauak mauak
14:12
4634 66bc 600
Reposted fromrustspots rustspots viamauak mauak
silence89
14:11
8025 345a
silence89
14:10
6027 370b 600
Reposted fromoll oll viamauak mauak
silence89
12:00
4636 1030 600
Reposted fromsarazation sarazation viatwice twice

July 18 2017

silence89
15:21
5577 925d
Reposted fromarwen arwen viaIriss Iriss
silence89
08:38
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie viamauak mauak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl