Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

silence89
20:53
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaretro-girl retro-girl
silence89
20:52
0056 0ec4 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
silence89
20:52
9706 d310
1x.com
silence89
15:21
silence89
15:21
silence89
15:21
6866 3520
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
silence89
15:21
6438 836b
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaIriss Iriss
silence89
15:20
4419 a414
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
silence89
15:20
7046 6500 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
silence89
15:20
4060 c241 600
Reposted fromretro-girl retro-girl
silence89
15:20
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaretro-girl retro-girl
silence89
15:20
5911 ed47
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
silence89
15:20
4137 9f95 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
silence89
15:19
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
silence89
15:19
5678 d44a
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
silence89
15:19
7817 ed57
Reposted fromretro-girl retro-girl
silence89
15:18
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-girl retro-girl
silence89
15:17
0507 b018
Reposted fromretro-girl retro-girl
silence89
15:16
5756 71db 600
Reposted fromspring-flow spring-flow viaFiodor11 Fiodor11
silence89
15:16
Reposted fromfungi fungi viaFiodor11 Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl