Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

silence89
11:22
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakoralina koralina
silence89
06:52
6889 4f52
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaIriss Iriss
silence89
06:52
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
silence89
06:52
7367 2bb1
Reposted fromnotnow notnow viaFiodor11 Fiodor11
silence89
06:51
Reposted fromweightless weightless viatumbling tumbling
silence89
06:51
2105 4cb5
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viatumbling tumbling
silence89
06:51
4064 91bc

February 24 2017

silence89
18:39
7905 46e3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaIriss Iriss
11:00
3146 935e 600
Reposted fromerial erial viacocaineblues cocaineblues
silence89
07:17
Reposted frominpassing inpassing viaMerrry98 Merrry98
07:15
6930 053f 600
Reposted fromtwice twice viaMerrry98 Merrry98
silence89
07:14
6114 6801
Reposted fromaunds aunds viaMountainGirl MountainGirl
silence89
07:13
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viadiedrunk diedrunk
silence89
07:11
9316 319e
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness viadiedrunk diedrunk
silence89
07:11
6026 fe0d
Reposted fromallsystemsgreen allsystemsgreen viasnowy snowy
silence89
07:10
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viadiedrunk diedrunk
07:10
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

silence89
07:10
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk
silence89
07:09
Reposted frombluuu bluuu viadiedrunk diedrunk

February 23 2017

silence89
15:34
Reposted fromnameherhope nameherhope viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl