Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

silence89
10:05
silence89
10:04
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
silence89
10:04
silence89
10:04
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
silence89
10:04
4053 bdaa 600
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaswallowbirds swallowbirds
silence89
10:04
Reposted fromshakeme shakeme vialove-autumn love-autumn
silence89
08:26
silence89
08:24
Reposted bykrybusStonerrdzonynosmilebigevilgrin00thesarcasticonelexxiecarbondioxiderawwrrabracadabraabakteryjastrzepyoxygenium
silence89
08:22
Reposted byBierseinheitensommermdchenpassingbirdmalborghetto
silence89
08:16
silence89
05:39
silence89
05:21
5594 26db
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaheima heima
silence89
05:21
3044 4065 600
Reposted fromnyaako nyaako vialove-autumn love-autumn
silence89
05:20
silence89
05:20

Najgorsza jest chwila, gdy zdaje się nam, że już po sprawie, ale wszystko wraca.

— Chirurdzy
Reposted fromunforgiving unforgiving viazimnepalce zimnepalce
silence89
05:20
0415 3274
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazimnepalce zimnepalce
silence89
05:20
3394 1188
silence89
05:20
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości?                
Samotność.
W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— M. Szwaja
silence89
05:19
3343 c170
Reposted fromlove-autumn love-autumn
silence89
05:10
3347 d05c
Reposted fromlove-autumn love-autumn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl